DMCA

Platform kami menghormati hak harta intelek orang lain dan mengharapkan penggunanya melakukan perkara yang sama. Jika anda percaya bahawa karya berhak cipta anda telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta dan boleh diakses di tapak ini, anda boleh memberitahu ejen hak cipta kami, seperti yang dinyatakan dalam Akta Hak Cipta Milenium Digital 1998 (DMCA). Agar aduan anda sah di bawah DMCA, anda mesti memberikan maklumat berikut semasa memberikan notis pelanggaran hak cipta yang dituntut:

  • Pengenalpastian karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar, atau, jika berbilang karya berhak cipta di tapak dalam talian tunggal dilindungi oleh satu pemberitahuan, senarai wakil karya sedemikian di tapak tersebut.
  • Pengenalpastian bahan yang didakwa melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan yang akan dialih keluar atau akses yang akan dilumpuhkan, dan maklumat yang cukup munasabah untuk membenarkan penyedia perkhidmatan mengesan bahan tersebut.
  • Maklumat yang cukup munasabah untuk membenarkan penyedia perkhidmatan menghubungi pihak yang mengadu, seperti alamat, nombor telefon, dan, jika ada, alamat mel elektronik di mana pihak yang mengadu boleh dihubungi.
  • Kenyataan bahawa pihak yang mengadu mempunyai kepercayaan suci hati bahawa penggunaan bahan mengikut cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang.
  • Kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.

Sila hantar notis DMCA anda kepada:

[email protected]

Setelah menerima notis DMCA yang sah, kami akan bertindak balas dengan pantas untuk mengalih keluar atau melumpuhkan akses kepada bahan yang didakwa sebagai pelanggaran dan akan mengikut prosedur yang dinyatakan dalam DMCA untuk menyelesaikan isu tersebut.